بازاریابی بین الملل اسرار تجارت بین الملل مولف و مترجم علی خویه نشر مهربان

}        بازاریابی بین الملل

}        فهرست

}        فصل اول

}        کلیات بازاریابی بین‌المللی

}        هدف کلی

}        هدف کلی این فصل،‌ آشنایی دانشجو با فرآیند تجارت و بازاریابی بین‌المللی و تفاوت آن با بازاریابی داخلی است. همچنین به دانشجو کمک می‌کند تا عضو بهتر و موفقتری در تجارت و بازاریابی بین‌المللی باشد. این هدف از طریق تهیه‌کردن اطلاعات در مورد اینکه چه اتفاقی در بازار بین‌المللی می‌افتد و با کمک آن‌ها در انتقال دانش در زمینه معاملات تجاری موفق به انجام می‌رسد.

}        هدف‌های رفتاری

}        از شما انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید:

◄     مفاهیم بازاریابی را تعریف کنید

◄     تجارت و بازاریابی بین‌المللی را تعریف کنید.

◄     تفاوت تجارت و بازاریابی بین‌المللی را با بازاریابی داخلی بیان کنید.

◄     بازاریابی تطبیقی را شرح دهید.

◄     تجارت و بازاریابی بین‌المللی و سطوح رقابت را شرح دهید.

◄     عناصر مزیت استراتژیک را نام ببرید.

◄     عوامل محیطی تجارت و بازاریابی بین‌المللی را شرح دهید.

}        هدف بازاریابی

}        هدف بازاریابی ، فروش فراوان است. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی که کالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و کالاهای خود را به فروش رساند

}        تعریف بازاریابی

}        عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه

}        تعریف بازریابی بین‌المللی

}        عبارت است از بازاریابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور که شامل صدور کالا از کشوری به کشور دیگر می‌باشد.

}        با استفاده از اصول علمی به چه سولاتی می‌توان پاسخ داد؟

      چگونه می‌توان تولیدات یا خدمات مناسب تجارت و بازاریابی بین‌المللی را شناخت؟

      چه نوع قضاوتی لازم است یا لازم خواهد بود؟

      چه رفتاری از طریق رقبای جهانی انتظار می‌رود؟

      گزینه‌های استراتژیک جهانی کدامند؟

}        اهمیت تجارت جهانی

}        کشورهایی که هرگز نمی‌توانستند نقش اصلی در تجارت جهانی داشته باشند ناگهان به قطب اقتصادی تبدیل شده‌اند،‌بدین ترتیب،‌افراد و شرکت‌ها دریافته‌اند که حیطه رقابت آن‌ها بازار داخلی نبوده بلکه بازار جهانی هستند.

}        تجارت جهانی، امروزه یک مجموعه به هم پیوسته جهانی از بازار‌ها، تکنولوژی و شرایط زندگی استاندارد که در گذشته ناشناخته بوده‌اند، می‌باشد.

}        تفاوت‌های بازار‌های داخلی و بین‌المللی

◙        تکنیک‌های بازاریابی

◙        تفاوت‌های محیطی

◙        محدودیت‌ها و مقرارت دولتی

◙        میزان درآمدهای جوامع

◙        تفاوت‌های فرهنگی

}        بازاریابی تطبیقی

}        اساس مطالعه بازاریابی تطبیقی،‌ پیرامون تشابهات و تفاوت‌های موجود بین بازاریابی کشورهای مختلف دور می‌زند. در بازاریابی تطبیقی، تلاش بر آن است که تفاوت‌ها و تشابهات موجود

}        در کشورهای مختلف در خصوص تقاضای مردم و بازار محصولات شناسایی،‌مطالعه، تجزیه تحلیل شده،‌مورد تفسر قرار گیرد و سپس طبقه‌بندی شوند.

}        در بازاریابی تطبیقی،‌ مدیر بازاریاب در می‌یابد که معیارهای بازاریابی در کشور کانادا بیشتر به بازار آمریکا شباهت دارد تا به بازار مالزی یا سنگاپور و یا این که تشابهات بازار مالزی و اندونزی با یکدیگر بیش از تشابه به هر یک از این کشورها با بازار استرالیا است.

}        تجارت و بازاریابی بین‌المللی و سطوح آن

}        تجارت و بازاریابی بین‌المللی با سطح رقابت ارتباط نزدیک دارد،‌هر چه در سطوح رقابت به رقابت بین شرکتها و سازمان های بین‌اللملی نزدیکتر شویم اهمیت تجارت و بازاریابی بین‌المللی بیشتر می‌شود.

}        سطوح طبقه‌بندی رقابت تجاری

 1. رقابت در سطح یک شرکت
 2. رقابت در سطح صنعت
 3. رقابت در سطح ناحیه
 4. رقابت در سطح کشور

}        سطوح طبقه‌بندی رقابت تجاری

 1. سطوح کلی تجارت در سطح بین‌الملل
 2. رقابت در سطح بخشهای استراتژیک شرکت
 3. رقابت در سطح مهارت‌های فردی

}        عناصر مزیت استراتژیک بازاریابی

 1. سیستم کارآمد تحقیقات بازاریابی
 2. روش‌های موثر بسته‌بندی
 3. تبلیغات موثر
 4. کانال‌های توزیع
 5. استراتژی قیمت‌گذاری مناسب

}        تفاوت عمده  بازاریابی  داخلی  و  بین‌المللی

}        تفاوت عمده  بازاریابی  داخلی  و  بین‌المللی محیط بازاریابی

}        است.

}        عوامل خارجی  محیط  بازاریابی  بین‌المللی

1)      عوامل اقتصادی

2)      عوامل سیاسی

3)      عوامل فرهنگی

}        عوامل اقتصادی

}        عوامل اقتصادی را می‌توان را در ساختار صنعت و درآمد ملی جستجو کرد.

}        اهم عوامل اقتصادی

◄     اقتصاد جایگزین

◄     اقتصاد صادرات مواد خام و اولیه

◄     توسعه صنعتی

}        عوامل اقتصاد بر اساس درآمد ملی

      درآمد بسیاربالای خانوارها

      درآمد بسیار پایین خانوارها

      خانوارها با درآمدهای بالای متوسط و پایین

}        عوامل سیاسی

<    نگرش کلی نسبت به خریدهای بین‌المللی

<    ثبات سیاسی

<    مقررات پولی و مالی

<    بوروکراسی دولتی

}        عوامل فرهنگی

←     آداب و رسوم

←     زبان

←     قومیت

←     اعتقادات یا باورهای عمومی

}        فصل دوم

}        محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی

}        هدف کلی

}        هدف کلی در این فصل، آشنایی دانشجو با تعریف فرهنگ، عوامل تشکیل‌دهنده محیط فرهنگی و تاثیر هر یک از این عوامل در تدوین برنامه موثر تجارت و بازاریابی بین‌المللی و فنون مذاکره تجاری می باشد.

}        هدف های رفتاری

}        از شما دانشجویان انتظار می رود بعد از مطالعه این فصل بتوانید:

 1. یک تعریف ساده از فرهنگ ارائه نمایید.
 2. عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را برشمارید.
 3. فرهنگ مادی را توضیح دهید و با تاثیرات آن بر تجارت و بازاریابی بین‌المللی آشنا شوید.
 4. با مشکلات ناشی از تنوع زبان و همچنین اهمیت زبان در تجارت و بازاریابی بین‌المللی آشنا شوید.

}        اهمیت فرهنگ در بازاریابی بین‌المللی

}        مجموعه‌ای از نمادها، نهادها و روش‌ها در یک جامعه که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و تعیین و تنظیم کننده رفتار انسان‌ها است. گفته می‌شود، این نمادها ممکن است ناملموس (مانند باورها، ارزش‌ها و خواسته‌ها) یا ملموس (مانند ابزار، مسکن، محصولات و کارهای هنری) باشند.

}        عناصر فرهنگ

}        عوامل تشکیل دهنده فرهنگ جهانی عبارتند از:

 • فرهنگ مادی
 • زبان
 • مذهب
 • عادات
 • تعلیم و تربیت
 • هنر

}        مذهب

}        از ارکان اساسی فرهنگ هر کشور،‌ دین مردم آن کشور است. مذهب،‌کیفیت و کمیت اغلب رفتارهای اقتصادی را تعیین می‌کند. در برخی از کشورها، باورهای مذهبی به اندازه‌ای اهمیت دارد که مردم در تصمیم‌گیری برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی به تعالیم مذهبی و بایدها و نبایدهای دین خود رجوع می‌کنند

}        نمونه‌های تاثیر مستقیم مذهب بر فعالیت‌های تجاری

}        تعطیلات مذهبی در ادیان مختلف و ماهیت هر یک از آن‌ها آثار ویژه‌ای تجاری در پی دارد.

}        تحریم‌ها و تجویزهای مذهبی

}        اغلب ادیان موارد حلال و حرام‌های متعددی را برای پیروان خود تعیین می‌کنند. به عنوان مثال تحریم خوردن ماهی برای کاتولیک‌ها، تحریم گوشت گاو برای هندوها و تحریم گوشت خوک برای مسلمان‌ها نام برد.

}        نگرش به موقعیت زنان

}        اسلام،‌زنان را ارزشمندتر ازآن می‌داند که در موارد خاص بازاریابی مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که در برخی جوامع از آنان در امر بازاریابی سوء‌استفاده می‌کنند.

}        عادات

}        بسیاری از رفتارهای انسانی به عادات متکی‌اند. این عادت‌ها،‌اغلب از روی ساختار اجتماعی،‌مذهب،‌محیط جغرافیایی و سیاسی و نظایر آن شکل می‌گیرد.

}        عادات موثر بر فعالیت‌های  بازاریابی

♦        عادت در نوع نگرش به فعالیت‌های بازاریابی

♦        عادات در مورد ثروت‌اندوزی و کسب و کار مادی

♦        عادات در خصوص پذیرش تغییر

♦        عادات در قبول ریسک

}        سطح تحصیلات

}        بررسی سطح تحصیلات یک بازار خارجی برای بازاریابان بین‌المللی به دلایل زیر دارای اهمیت است.

 1.  اگر اکثر مصرف‌کنندگان بی‌سواد باشند،‌برنامه‌های بازاریابی از قبیل تبلیغات و نوشته‌های روی بسته‌بندی باید تغییر کنند.

}        سطح تحصیلات

 1. فروش محصولات با تکنولوژی پیشرفته، زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که سطح آموزش مناسب در کشور هدف وجود داشته باشد.
 2. ارتباط و همکاری در کانال توزیع به درجه تحصیلات افرادی که در این کانلا قرار دارند، بستگی دارد.

}        سطح تحصیلات

 1. خدمات بازاریابی، مثل آژانس‌های تبلیغاتی با درجه تحصیلات رابطه مستقیم دارد.
 1. در جوامع با سطح سواد پایین برای تبلیغ یک محصول جدید استفاده از امکانات صوتی و تصویری (مثل تلویزیون) به جای نشریات،‌اثربخشی بیشتری دارد.

}        هنر در بازاریابی

†        ملل مختلف نگرش‌های متفاوتی به رنگ‌ها، فرم‌ها، طرح‌ها، واژه‌ها و تصاویر دارند. شناخت این تفاوت‌ها تاثیر بسزایی در طراحی محصول،‌ بسته‌بندی، انتخاب نام و نظایر آن دارد.

†        رنگ،‌ موسیقی و طراحی بارزترین موارد اختلاف جنبه‌های مختلف هنری ضروری خواهد بود.

}        تشابهات فرهنگی و استانداردسازی فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی

}         همانطور که بین بازارهای مختلف،‌ تفاوت‌های آشکاری وجود دارد؛ بین برخی از بازارها نیز تشابهاتی وجود دارد که یک شرکت باید این تشابهات را شناسایی نموده و بر اساس آن در چندین بازار مختلف، یک استراتژی تبلیغاتی مشخص را در پیش گیرد.

}        فواید استانداردسازی خط‌مشی بازاریابی

 1. صرفه‌جویی ناشی از استاندارد کردن طرح‌کالا، بسته‌بندی و تبلیغات
 2. ایجاد وحدت رویه،‌ثبات و یکنواختی در رابطه با خریداران و مشتریان
 3. برنامه‌ریزی و کنترل بهتر

}        ارتباطات و مذاکرات در فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی

}        ارتباطات

}        امروزه بازاریابی مدرن از محدوده تولید، قیمت‌گذاری، شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفته و شرکت‌ها را مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می‌نماید. وظیفه ارتباطات،‌ هدایت افراد یا سازما‌ن‌ها در شناخت کالا و خدمات و ترغیب آن‌ها نسبت به ترجیح‌دادن کالا و در نهایت خرید و مصرف کالا است. لیکن باید رضایت بعد از خرید خریداران را نیز جلب کند و موضوع برتر بودن کالا را به آن‌ها یادآوری نماید.

}        اهداف ارتباطات

}        منظور از ایجاد ارتباطات تحقق اصول زیر است:

»        اطلاع‌رسانی

»        ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به کالا

»        علاقمند کردن مشتریان به استفاده از کالا

»        برتر دانستن

»        مصمم ساختن

»        انجام عمل خرید

}        تعریف فنون مذاکرات  تجاری

}        مذاکره هنر رسیدن به تفاهم متقابل از طریق چانه‌زنی، بحث و استدلال بر سر مسائل اساسی است.

}        ارکان مذاکرات بازاریابی

 1. هدف
 2. افراد
 3. اطلاعات

}        روش‌های  مذاکرات  بازاریابی

□        مذاکره ملایم

□        مذاکره خشن

□        مذاکره منطقی یا اصولی

}        مذاکره ملایم

}        بسیاری از مدیران بازاریابی تابع روش مسالمت‌آمیز،‌انعطاف‌پذیری،‌امتیاز دادن،‌برخورد دوستانه باوقار،‌خودداری از درگیری و خصومت برای رسیدن به نتیجه مطلوب می‌باشد.

}        مذاکره خشن

}        تاکتیک خشونت در مذاکرات بازرگانی از سیاست‌های نظامی به بازاریابی راه‌یافته و شیوه مطلوبی نیست.

}        مذاکرات منطقی  یا  اصولی

}        یک مذاکره‌کننده اعم از خریدار، فروشنده،‌واسطه یا بازاریاب بین‌المللی که در زمینه‌های حرفه‌ای فعالیت می‌نمایند با اصول‌گرایی،‌عدالت منطقی،‌ملایمت بجا و خشونت به موقع و بالاخره با نگرش سیستمی به موضوع می‌تواند مذاکرات را به طرف هدف راهبردی نماید.

}        مراحل مذاکره

}        مرحله اول – پیش مذاکره

}        مرحله دوم – مذاکره گسترده

}        مرحله سوم – مذاکره تلفیقی

}        مرحله چهارم – تصمیم‌گیری و اقدام

}        مهارت‌های مورد نیاز در مرحله پیش‌مذاکره

 1. تعیین اهداف در رابطه با محیط و عوامل شناخته و ناشناخته،‌تعیین بهترین شرایط پیشنهاد و زمان مناسب برای این کار
 1. تعیین زمان حل مورد مذاکره از طریق تبادل نظر، تعیین موضوعات غیر‌ملموس
 1. برنامه‌ریزی برای مذاکره با شخصی‌نمودن بده و بستان‌ها،‌ آماده کردن روش‌های جایگزینی برای موارد پیش‌بینی نشده و جا انداختن حدود اختیارات

}        مهارت‌های مورد نیاز مذاکره گسترده

 • تفکیک مضوعات مورد بحث و آزمایش محدودیت‌ها، مشخص کردن عواملی که در مواقع گونان بر نفوذ‌پذیری و قدرت اثر می‌گذارند.
 • مشخص کردن استفاده از استراتژی‌های مشترک یا مقابله‌ای
 • تعیین اولیت‌ها و نیازهای رقیب

}        مهارت‌های مورد نیاز مذاکره تلفیقی

 • آگاهی از شیوه‌های رفتاری خود و رقیب،‌استفاده از بهترین متد حل تضاد
 • تمرین انواع مهارت‌‌های میان فردی
 • حفظ انعطاف‌پذیری در موضع در رابطه با پیشنهادات متقابل
 • کسب اطلاعات ملموس و غیر ملموس،‌تنظیم کردن اهداف و استراتژی‌ها

}        مهارت‌های مورد نیاز در مرحله تصمیم‌گیری و اقدام

 • ارزیابی نقش عوامل موثر در حاصل کار و قضاوت در مورد آنچه مورد قبول قرار می‌گیرد.
 • محک‌زنی در مورد موضوعات تفاهم و موافقت‌شده
 • انتخاب تکنیک حسن‌ختام از طریق خلاصه‌کردن و دادن اختیار

}        مهارت‌های مورد نیاز در مرحله پس مذاکره

 • تفاهم و یا قبول یک توافقنامه که منعکس‌کننده موارد تفاهم مفاهیم حقوقی باشد.
 • ارایه برای بررسی و تجدید‌نظر به علت تغییر بعضی عوامل

}        نکات مهم در مذاکرات بازاریابی بین‌المللی

 • تا آنجا که می‌توانید از اطلاعات داوطلبانه نسبت به مسائل بنگاه خود احتراز نمایید.
 • زمان و مکان مناسبی را برای مذاکرات فروش در نظر بگیرید.
 • اول گوش کنید،‌دوم یادداشت بردارید،‌سوم فکر کنید و سپس تصمیم بگیرید.
 • به آداب، ‌سنن و اعتقادات طرف مذاکره احترام بگذارید.
 • اگر نمی‌توانید بفروشید، بخرید.

}        چند نکته

}        در مذاکرات تجارت و بازاریابی بین‌المللی اگر شرکت ‌می‌کنید،‌ نکات زیر را مورد توجه قرار دهید.

      ژاپن: قبل از وقت شروع مذاکره، در محل حاضر شوید.

      تایوان: هرگز به شخص ساعت دیواری هدیه ندهید،‌ این علامت قطع رابطه است.

      هنگ‌کنگ: به کسی گل سفید تعارف نکنید.

      ایتالیا: به کسی ”دستمال ” هدیه ندهید.

      اسپانیا: از ”بیمه عمر“ صحبت نکنید.

}        تاکتیک‌های مهم در فرآیند مذاکره

 1. ایجاد وقفه در مذاکره
 2. حفظ آبرو در مذاکره غیررسمی
 3. اقدام به حمله
 4. حمله غافلگیرانه
 5. در اختیارگرفتن دستور جلسه

}        فصل چهارم

}        محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی

}        هدف کلی

}        هدف کلی در این فصل آشنایی دانشجو با محیط سیاسی-قانونی و عوامل تشکیل‌دهنده آن می‌باشد

}        هدف‌های رفتاری

}        از شما انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید:

 1. محیط سیاسی را تعریف کنید.
 2. توضیح دهید، دولت چه نقشی در اقتصاد دارد.
 3. توضیح دهید چه عواملی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند.
 4. محیط قانونی تجارت و بازاریابی بین‌المللی را توضیح دهید.
 5. پیمان FCN و پیمان‌های مالیاتی را توضیح دهید.

}        روند تئوری‌های تجارت بین‌الملل

v      میراث سیاست بازرگانی (موکانتی‌لیسم)

v      ملی‌گرایی

v      تمرکز بر طلا

v      تراز مطلوب تجاری

}        نظریه مزیت مطلق

}        به نظر اسمیت هر کشور در تولید کالایی تخصص پیدا می‌کند که در آن مزیت مطلق دارد و با این فرض تجارت بین کشورها برقرار می‌گردد.

}        نظریه مزیت نسبی

}        طبق نظر ریکاردو نظریه مزیت نسبی بر آن است که با تکیه بر تخصص کشورها و استفاده بهینه از امکانات و تسهیلات،‌ آن‌ها را مورد توجه قرار دهد به گونه‌ای که کشورها بتوانند کالاهایی را که تولید آن از تخصص و کارایی بیشتری برخوردار هستند را تولید و صادر نماید

}        دوره‌های تجارت و تولید

}        مرحله اول –  قدرت صادراتی

}        مرحله دوم – تولیدات خارجی آغاز می‌شود

}        مرحله سوم – تولیدات خارجی در بازارهای صادراتی حالت رغیب را به خود می‌گیرد

}        مرحله چهارم – رقابت وارداتی آغاز می‌شود

}        تئوری‌های تجارت بین‌الملل در صدد پاسخ به این سوالات هستند

      چرا کشورها تجارت می‌کنند؟

      چه کالاهایی را تجارت می‌کنند؟

      چگونه سودهای ناشی از تجارت تقسیم می‌شوند؟

}        سهم ایران از بازار جهانی

}        سهم ایران از تجارت جهانی از  3ر2% در سال 1975 به 35ر0% در سال 1995 کاهش یافته است. سهم صادرات غیر نفتی ایران در صادرات جهانی در وضعیت کنونی حدود 06ر0% است.

}        سهم ایران و کشورهای منتخب در صادرات جهان

}        درهم‌آمیزی اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی

}        در کشورهای نفت‌خیز ، درآمد نفت بیش از آن که محرک و زمینه‌ساز رشد پایدار و عامل متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی باشد،‌مانعی برای این امر بوده است.

}        دلایل متعدد بودن قیمت سهام در بازار

 1. توسعه موارد مصنوعی که جایگزین کالاهای اولیه شده است.
 2. افزایش خودکفایی کشاورزی در کشورهای صنعتی.
 3. رشد تولید در مقایسه با تولیدات اولیه در سطح جهان

}        به طور کلی،‌کلیه معاملات اقتصادی بین یک کشور و سایر کشورها در دوره‌ای مشخص که اصولاً یک سال است،‌در سندی به نام تراز پرداخت‌ها ثبت می‌شود. این سند منبع اصلی اطلاعات برای بانک‌های خارجی و سایر کشورها و تصمیم‌گیران دولتی می‌باشد.

}        تقسیم‌بندی صورتحساب تراز پرداخت‌ها

 1. حساب جاری
 2. حساب سرمایه
 3. حساب رسمی خزانه

}        تراز پرداخت‌ها و تصمیم‌گیری بازاریابی

}        دو تصمیم مهم در مورد تجارت و بازاریابی بین‌المللی عبارتند از:

 • انتخاب محل عرضه برای بازارهای خارجی
 • انتخاب بازارهایی برای فروش

}        خط‌مشی بازرگانی

}        خط‌مشی بازرگانی به اقدامات و قوانین دولتی در خصوص تجارت خارجی اشاره دارد. نظریه‌پردازان و طرفداران حمایت‌گرایی، دلایل مختلفی را برای رویکرد حمایت گرایی یا خط‌مشی بازرگانی ارائه نموده‌اند؛‌ این دلایل و استدلال‌ها را که در همه آن‌ها دیدگاه ملی و دیدگاه سیاسی در رده نخست بحث قرار دارد،‌ می‌توان تحت عنوان دو گروه «دلایل اقتصادی» و «دلایل غیر اقتصادی» طبقه‌بندی نمود.

}        دلایل اقتصادی

}        دلایل و استدلال‌های اقتصادی گوناگونی در اثبات آن دسته از سیاست‌های تجاری که اتخاذ سیاست‌ای حمایتی را مدنظر دارند:

 1. حمایت از صنایع نوپا
 2. بهبود روابط مبادله
 3. تامین ثبات اقتصادی ملی و داشتن اقتصاد متعادل
 4. بالا بردن سطح تولید و اشتغال
 5. بهبود موازنه پرداخت‌ها

}        دلایل غیراقتصادی

}        برخی از دلایل غیر‌اقتصادی حمایت‌گرایی که دارای مبانی منطقی‌تری هستند عبارتند از:

 1. دفاع ملی شامل فراهم آوردن زمینه‌های امنیت، استقلال و خودکفایی ملی در زمینه صنایع و بخش‌های استراتژیک و اساسی نظیر محصولات کشاورزی،‌صنایع آهن و فولاد، ‌سوخت،‌ صنایع نظامی
 2. ملاحظات سیاسی و اجتماعی نظیر حفظ حقوق طبقات خاص جامعه که در شرایط آزاد تجاری با مشکل مواجه می‌شوند.

}        تعرفه‌های گمرکی

}        متداولترین محدویت وارادتی برای کالاهای خارجی در سیستم بازرگانی بین‌المللی تعرفه گمرکی می‌باشد. در این نوع محدودیت،‌ دولت خارجی مقرراتی را برای دریافت مالیات تحت نام‌های حقوق گمرکی، ‌سود بازرگانی، و یا کلمات مشابه آن برای کالاهای وارداتی وضع می‌نماید.

}        حقوق گمرکی

}        عبارت است از مالیت و عوارضی که دولت به من منظورهای  مالی و حمایتی و یا جزء آن،‌ هنگام عبور کالای خارجی از مرزهای کشور،‌ اخذ می‌نماید.

}        تعرفه گمرکی

}        عبارت است از فهرست مرتب و منظم کلیه اقسام عوارض گمرکی که بنا به تصمیم مراجع قانونی به کالاهای وارداتی کشور در یک زمان معین تعلق می‌گیرد.

}        سود بازرگانی

}        همانند حقوق گمرکی،‌ نوعی مالیات غیر مستقیم است که بر واردات قطعی کالا در یک زمان مشخص تعلق می‌گیرد.

}        تفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی

}        حقوق گمرکی مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌باشد ولی سود بازرگانی مصوبه هیئت وزیران است.

}        با توجه به مبنای اخذ عوارض گمرکی، سه نوع «عوارض گمرکی مقداری»، «عوارض گمرکی ارزشی»، عوارض گمرکی مختلط» از یکدیگر قابل تفکیک هستند:

}        عوارض گمرکی مقداری،‌به ازای هر واحد کالای وارداتی،‌مبلغی معین به عنوان عوارض اخذ می‌شود. در نوع گمرکی ارزشی،‌قیمت کالا مبنای اخذ می‌باشد و از ترکیب عوارض گمرکی مقداری و ارزشی،‌عوارض گمرکی مختلط به وجود می‌آید.

}        عوارض گمرکی مقداری، برای کالاهای اولیه و مواد خام مورد استفاده قرار می‌گیرد و عوارض گمرکی ارزشی در مورد تولیدات صنعتی به‌کار گرفته می‌شود.

}        آثار وضع تعرفه بر واردات

 1. برقراری موانع تعرفه‌ای باعث کاهش حجم تجارت خارجی یک کشور می‌شود.
 2. برقراری موانع تعرفه‌ای در مقایسه با حالت تجارت آزاد، به کاهش مازاد مصرف‌کننده می‌انجامد.
 3. برقراری موانع تعرفه‌ای در مقایسه با تجارت آزاد،‌باعث افزایش درآمد دولت می‌شود.
 4. خالص آثار وضع تعرفه وارداتی در مورد یک اقتصاد بزرگ متفاوت می‌باشد.

}        سهمیه‌ها

}        محدودیت‌های کمی تحت عنوان سهمیه‌ها مانع واردات می‌شوند. بدین ترتیب که حد مشخص و مطلقی را برای مقدار کالا و در گروه‌های مشخصی که می‌توانند وارد کشور شوند،‌ تعیین می‌کنند. سه

/ 0 نظر / 26 بازدید